24/04/2014

Halklarımıza ve Kamuoyuna!

Mevcut MİT yasası her türlü gizli kapaklı işe olanak sağladığı gibi, Kürt halkının büyük acılar çekmesine yol açan faili meçhul cinayetler ve uygulamaların olmasına da zemin sunmaktadır.

İnsan Tanımı

Demokratik uygarlık sisteminin temel birimi olan ahlak ve politikanın tarihi, aynı zamanda demokratik uygarlık sisteminin de temsili anlamına gelmektedir

Xwebûn Yolunda Komün ve Meclisler

Halk meclisi köy-sokak komünlerinden başlamak üzere tüm yerleşim yerlerindeki meclislerin örgütlülüklerine dayanarak bir halk için alınması gereken kararların alındığı en üst organdır

Demokratik Özerklik Sisteminin Pratikleşmesi Komün ve Meclislerdir

Komün, özgür yurttaşın her şeyiyle kendini ifade edebileceği, yaşamını idame ettirmenin tüm araçlarını yaratbi-leceği bir alt birim örgütlenmesidir

Sonsuz Aşk İçin Sonsuz Boşanma

Evlilik, aile diyorsunuz, ben de size şunu söylüyorum; aşksız veya sevgisiz yaşam olur mu?

Meclissiz Demokrasi Mabetsiz Dine Benzer

Mahalle-sokak ve beldelerdeki halk meclisleri politika oluşturma yetkisine sahiptir. Ve bu meclisler doğrudan demokrasinin uygulama alanlarıdır

Özgür İlişki Geliştirmek Cesaret ve Çaba İster

Bazıları, kadının güçlenmesinden korkuyor. Oysa güçlü kadından korkulmaz, zayıf kadından korkulur

 
 

2014 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[pkkiletisim@gmail.com]